vissza | nyomtatás

Mugyanta padlóbevonatok az iparcsarnokokban is
avagy…honi kórkép, m?szaki segítséggel...

1. A funkció határozza meg az igényt,

nem pedig a pénztárca!

Általános problémaként merül fel, hogy a padlóbevonat az építkezés, felújítás utolsó fázisa, ahol is az anyagi lehet?ségek besz?külnek. Gondoljunk bele, mit is terhelünk egy épületben? Szinte kizárólagosan a padozatot, így amennyiben  a m?szakilag szükséges minimumot nem valósítjuk meg, úgy annak tönkre kell mennie, mert ez a fizikai (kémiai) törvényszer?sége. Tehát mérjük fel a padozat szempontjából a mechanikai és vegyipari terhelést, és megfelel? körültekintéssel válasszuk ki a megfelel? bevonatot, ill. burkolatot, valamint a feladat bonyolultságától függ?en a kivitelez?t is.


Mechanikai terhelés: a padozat szempontjából nem els?sorban az azon lev? súlyok nagysága, hanem azok a padló szempontjából való  koncentráltsága a meghatározó. Azaz, egy 40 tonna súlyú kamion, mely hatalmas gumikerekeken viszi át a terhelést a talajra és egy ún. béka (vaskerek? kocsi) között, melyen „csak” 2 tonna terhet szállítunk számítható, nagyságrendi különbség van a jelent?sen nagyobb pont és él­nyo­más miatt a (ráadásul általában acél kerek?) béka esetén.


Vegyipari terhelés: minden kereskedelmi forgalomban lev? bevonatnál általános követelmény, hogy amennyiben nincs vegyipari terhelés, az általános célú  tisztítószereknek álljon ellen. DE, amennyiben akár csak fokozott higiéniai követelmény jelentkezik, mely miatt fert?tlenít? szereket kell használnunk, már erre a terhelésre is méreteznünk kell! Alapvet?en a padozatot terhel? vegyszer min?sége (milyensége), h?foka és intenzitása határozza meg a kiválasztandó vegyszerálló m?gyantát, és annak technológiáját is. Általában érdemes vegyipari terhelés esetén mechanikailag túlméretezni a m?gyanta padlóbevonatot (pl. üvegváz er?sítéssel, lásd lejjebb), mert egy súlyos tárgy leejtése miatti sérülés, akár csak megrepeszti a használt bevonatot, a repedésen beszivárgó vegyszer a betont is tönkreteheti. Amennyiben tönkremegy a hordozó beton, egyszer?en nincs mire javítanunk.


Következ? táblázatunk a burkolatok különféle terhelések esetén való egymással összehasonlított el?nyöket és esetleges hátrányokat mutatja be.
Elvárások:

Beton

padló

Magnezit

esztrich

Aszfalt

padló

Cement

kötés?

gránitzúzalék

PVC

Linóleum

Gumi

burkolat

Terrazó

burkolat

REOKORR

m?gyanta

bevonat

Statikus terhelés

+

+

-

++

-

-

--

++

++

Dinamikus terhelés

+

+

+

++

--

--

--

++

++

Vegyi ellenálló-képesség

-

+

--

+

-

-

+

+

++

H?állóság

++

+

--

++

--

--

--

++

+

Elektrosztatikus

Feltölt?dés

+

+

--

+

+

+

+

+

++

Esztétikai megjelenés

--

-

--

--

++

++

++

+

++

Csúszásgátlás

+

+

+

+

+

+

+

+

++

T?zveszélyesség

++

+

-

++

--

+

+

++

+

Takaríthatóság

-

+

+

+

++

++

++

++

++

Általános ellenálló képesség

-

+

+

++

+

+

+

+

++

Javíthatóság /

/ felújíthatóság

+

+

+

+

++

++

++

-

++2. Hordozó lehet?leg betonról


Vagy önhordó egy m?tárgy (bevonat…), vagy hozzákötjük egy önhordó szerkezethez. Nincs harmadik(!), legalábbis a földi körülmények között. A m?gyanta bevonatok (és általában a burkolatok) els?sorban a bekerülési költségük miatt nem önhordóak (bár lehetnének lásd. m?anyag sporthajók..), így azokat hozzá kell, hogy kössük a hordozóhoz, de ezért annak a mechanikai tulajdonságai dominálnak. Általános érvény? szabály, hogy csak jó min?ség? aljzatra lehet megfelel? bevonatot, burkolatot készíteni.


A m?gyanta bevonati rendszereket alapvet?en beton-aljzatra dolgozták ki, de a rendszerek fejl?dése folytán más, stabil hordozóra is felhordhatók (meglév? m?gyanta, esetleg aszfalt..).


Jellemz?i: a megfelel? (cementtartalom, utókezelés) szilárdság, monolit szerkezet, vagy tervezett dilatáció, a m?gyanta felhordásakor alacsony nedvességtartalom. Vigyázat a m?gyanta bevonatok vízzáróak, így negatív oldalról (alulról) víz- és páranyomás nem megengedhet?.


Alapozás: a m?gyanta rendszerek legfontosabb része, mert ez biztosítja a tapadást a hordozó felülethez. Két fajtája az elterjedt, a klasszikus ún. beszívódó alapozó, melyek a beton kapillárisos szerkezetébe bejutva biztosítják a megfelel? köt?dést, valamint a tapadó alapozók, amelyek egy vákuum technológiával készült, esetleg kéreger?sített betonfelületen és más nem nedvesség szívó (nem kapilláraktív) aljzaton biztosítják a megfelel? tapadást (pl. meglév?, kell?en szilárd és tapadású m?gyanta, magas lágyuláspontú aszfalt). Léteznek ezeken kívül mattnedves és enyhén olajos felületre is felhordható alapozók, de ezek általában csak szükségmegoldásként jönnek szóba.


3. A bevonatok, burkolatok lehetséges fajtái


a. A m?gyanta bevonatok belép? szint? képvisel?i a m?gyanta alapú betonfestékek.

Miért betonfesték? Mert a legolcsóbb megoldást biztosítják, már amennyiben m?szakilag elégségesek a megkívánt feladatra, és mert magában hordozzák egy esetleges kés?bbi id?pontban egy azonos bázisú, vastagabb rendszer felhordásának lehet?ségét. Vannak más alapanyagúak, akkor miért m?gyanta alapú? Mert a klasszikus vízbázisúak általában csak oldalfalra használhatók, aljzaton gyenge kopási tulajdonságaik miatt könnyen felválnak és maguk is port képeznek. Miért nem lehet hagyományos festékalapú? Természetesen lehet, s?t ezek már az ajánlott kategóriába tartoznak, bár az áruk jóval magasabb, de a m?szaki tulajdonságaik azért nem érik el a m?gyanta alapúakét. Elérhet? termékek: REOKORR-BASIC, AMERIN WT-4, Stopox VL100…


b. A legrégebben használt „klasszikus” m?gyanta bevonatok az egy alapozó és egy, vagy két rétegben felhordott ún. önterül? rendszerek. Nagy el?relépésük a betonfestékhez képest, hogy rendelkeznek önálló 0,5-2 mm-es rétegvastagsággal, így megjelenésük, takaríthatóságuk, teherbírásuk (kopásállóságuk) lényegesen jobb. A legáltalánosabban, legnagyobb mennyiségben használt rendszerek. Elérhet? termékek: REOKORR-NORMAL, AMERIN DT-4, Stopox BB-OS…


c. Üvegvázzal (üvegpaplannal) meger?sített m?gyanta padlóburkolatok, melyek dinamikus terhelhet?sége tízszerese a „klasszikus” bevonatokénak, így szerel?csarnokokban, vegyipari terhelésnél is jelent?s biztonsági tartalékkal rendelkeznek. Elérhet? termék: REOKORR-HARD.


d. Minél nagyobb a (dinamikus) terhelés, annál vastagabb bevonatokra van szükség, melyek egyre közelebb kerülnek az önhordó tulajdonsághoz. Ezek a polimer betonok,  melyek elkészíthet?k 5-20 mm rétegvastagságban.


e. A m?gyanta bevonatok legnagyobb korlátja a m?anyag hatású megjelenése. A színes nemesk?b?l készített m?gyanta burkolatok rendkívül változatos színkombinációkban készíthet?k magas esztétikai igényeket megkövetel? helyszíneken is. A m?gyanta bevonatok hézagmentessége, ezen burkolat fajtánál is rendkívüli el?nyként jelentkezik. Elérhet? termékek: REOKORRlux, valamint más m?gyanta típusokból készített esztétikai burkolat.


f. Speciális burkolatok, melyek lehetnek nagy szakadási nyúlásúak, rugalmasak, mint a sportpadlók, légátereszt?k és más, akár egyedi igényekre szabhatók.


4. Felhordhatóság kontra bekerülési költség, azaz ötletek, melyek segítséget adhatnak egy padlóburkolási, bevonási feladat megoldásához


Minél egyszer?bb a rendszer, annál inkább felvállalható a saját kvázi “házilagos” kivitelezés, mert megspóroljuk a szakkivitelez? költségét, id?ben nem függünk másoktól, akár részletekben is elkészíthetjük. Akkor mindenképp hívjunk szakkivitelez?t, ha a felület el?készítés bonyolult, ha az esztétikai igényünk magas, és nem vagyunk biztosak a megvalósíthatóságban, valamint ha bármilyen probléma, kérdés felmerül akár az aljzattal szemben. Felhívjuk a figyelmet, hogy az a „szakember”, aki már készített –az általunk kiválasztott- bevonatot, aki el?re tudja jelezni a várható eredményt és nem utolsó sorban felel?sséget (garanciát) vállal a munkájáért.


Érdekességként megemlítjük, hogy t?lünk nyugatabbra 2 mm alatti bevonatot nem neveznek ipari padlónak. Magyarországon a mindegy hogy mit, csak olcsón szemlélet uralkodik. Persze tudjuk hogy nem a jókedvükben, hanem a szükség ennek a szemléletnek a szül?je, de nem lehet elégszer felhívni a figyelmet –mivel a padló szinte az egyetlen, amit egy épületben terhelünk- adott esetben vagy jót, vagy semmit elvet tartsuk be.


Még egy érdekességre felhívjuk a T. Olvasó figyelmét. A beruházni kívánónak az egy négyzetméterre es? ár az érdekes. Mivel a fent leírt rendszerekben a felhasznált m?gyanta mennyiségében és rétegvastagságban és ezért terhelhet?ségben jelent?s különbségek vannak, ezért ezzel a termékeket eladni kívánóknak – finoman fogalmazva – van játéklehet?sége (durván: könnyen becsaphatják a laikus megrendel?t). Az adott árakhoz mindig követeljük meg az eladásra kínált termék felhasznált mennyiségének megadását, és csak a kilóárak ismeretében hasonlítsuk össze a konkurens termékeket.


5. Végül, de nem utolsó sorban általános érvény? javaslat, hogy bárminem? kétség esetén kérjünk szaktanácsot.


De kit?l is kérjünk tanácsot? Olyantól, akinek megfelel? tapasztalata és ismerete van a kiválasztott termék felhasználhatóságában. Amennyiben nem vagyunk szakemberek, a tevékenységünk során csak ritkán találkozunk hasonló feladattal, nem könny? találni valakit, aki a fent leírt szakismeretekkel rendelkezik. Javaslatunk az, hogy keressük meg az adott termék gyártóját, vagy gyári képviseletét, és attól kérjünk felvilágosítást.


Szerz?: Hirschberg Attila, Mükiszolg Kft.,